PENDIDIKAN

 

 

PENDIDIKAN
1 SD/MI : 603 Orang
2 SLTP/MTs : 484 Orang
3 SLTA/ MA : 154 Orang
4 S1/ Diploma : 25 Orang
5 Putus Sekolah : 237 Orang
6 Buta Huruf : 43 Orang

 

LEMBAGA PENDIDIKAN
1 Gedung TK/PAUD : 2 1 buah di Dusun Pegongsoran 1 buah dan Dusun Pesalakan
2 SD/MI : 3 1 buah lokasi di Dusun Mingkrik dan 2 buah lokasi di Dusun Pesalakan